IWA OMO OLUWA BI (Character of divine being ) FROM Odu Ifa (THE ETHICAL TEACHINGS OF IFA) From Araba Adedayo Ologundudu November 20th 2016 Gentle character (Ìwà pẹ̀lẹ),